Transport zwłok Sosnowiec

Zapewniamy Państwu przewóz ciała osoby zmarłej z miejsca zgonu do naszych chłodni.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie. Wykonują czynności z należytym szacunkiem i godnością dla zmarłego, nie zakłócając przy tym żałoby rodziny zmarłego. Dodatkowo zapewniamy bezpieczny i profesjonalny transport zwłok z naszych chłodni do kościoła, kaplicy lub miejsca pogrzebu. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanym personelem, aby zapewnić bezpieczny i godny transport zmarłych.

Jesteśmy przygotowani na pracę o każdej porze w ciągu dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.