Transport Zwłok

Zapewniamy Państwu przewóz ciała osoby zmarłej z miejsca zgonu do naszych chłodni.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie. Wykonują czynności z należytym szacunkiem i godnością dla zmarłego, nie zakłócając przy tym żałoby rodziny zmarłego.

Jesteśmy przygotowani na pracę o każdej porze w ciągu dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu.