Zgon w szpitalu

  • W chwili powiadomienia o śmierci w szpitalu prosimy o kontakt z naszą firmą w celu uzgodnienia procedury odbioru zwłok. Należy zadzwonić pod nasz całodobowy numer telefonu (32) 266-98-60 bądź 601-405-880
  • W najbliższym dniu roboczym należy udać się na oddział celem odbioru karty statystycznej zgonu.
  • Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon z dowodem osobistym osoby zmarłej i kartą statystyczną zgonu po trzy bezpłatne kopie aktu zgonu.
  • Z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zajmującej się pochówkiem, legitymacją emeryta/rencisty należy udać się do naszego zakładu w celu ustalenia szczegółów organizacji pogrzebu.